Navigace

Obsah

                                          Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu. 

 

REŽIM DNE

6,30– 9.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, individuální přístup, komunitní kruh, denní cvičení

9.00 - 9.15

Osobní hygiena, přesnídávka

9.15 - 10. 00

 

 

10.00 – 12.00

Spontánní činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 

Osobní hygiena, pobyt dětí venku

11.45 -12.30

Osobní hygiena, oběd

12.30 -14.30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 – 15.10

Osobní hygiena, tělovýchovná chvilka, odpolední svačina

15.10 -16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy