Navigace

Obsah

O školce

Budova MŠMateřská škola Svojšice je venkovskou jednotřídní mateřskou školou, jejímž zřizovatelem je Obec Svojšice. Má kapacitu 28 dětí a svým prostorovým uspořádáním odpovídá mateřské škole rodinného typu.

Specifické prostředí školy, umožňující dětem bezproblémový přechod z rodinného do kolektivního prostředí a minimální adaptační problémy oceňují především rodiče, takže o umístění dětí v MŠ projevují zájem nejen rodiče místních dětí, ale i rodiče dětí z okolních obcí – Libodřic, Krychnova, Žabonos, Polních Voděrad, jež své děti do MŠ denně dovážejí.Zahrada MŠ

Budova mateřské školy je přízemní objekt sousedící s budovou Obecního úřadu Svojšice, jehož prostory tvoří prostorná herna, jídelna, výdejna jídla, umývárna s WC a šatna pro děti. K budově přísluší školní zahrada s pískovištěm, skluzavkou, zahradním domkem a dalšími herními prvky.

Interiér MŠInteriér MŠ je účelně prostorově uspořádán a vybaven tak, aby podněcoval děti ke spontánní činnosti a hře.

Vzdělávací program školy zajišťují dvě kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí v oboru. Obě učitelky vzájemně spolupracují v průběhu celého dne, vytváří podnětné a bezpečné prostředí pro hry a činnosti, jež vedou děti ke zdravému rozvoji, pocitu spokojenosti, bezpečí a dosažení optimálního rozvoje schopností odpovídajících jejich možnostem a potřebám pro další vzdělávání. Kolektiv doplňuje třetí kvalifikovaná učitelka, která zabezpečuje překrývání u dětí, aby byla docílena co největší bezpečnost dětí a zefektivnění jeich vzdělávání a co největší možnost individuálního přístupu k dětem. Díky programu MŠMT OP VVV financované ze zdrojů EU je k dispozici také školní asistent.

Stravovací služby naší škole poskytuje Almed servis s.r.o. Škvorec, odkud je strava dovážena.

 


Historie naší mateřské školy je poměrně mladá...

Naše mateřská škola je v provozu od 1. září 1990 a vznikla především z iniciativyProstředí MŠ několika místních rodičů, kteří se rozhodli zrekonstruovat prostory bývalé školní družiny a vytvořit tak svým dětem příjemné domácí prostředí, v němž si mohou nerušeně hrát a je o ně postaráno v době, kdy oni jsou v zaměstnání. Tím byl také vyřešen problém s dovážením dětí do mateřské školy v jiné obci. Odtud tedy pochází specifické prostředí  naší mateřské školy.

Začátky byly nelehké. Nedostatek finančních prostředků nedovoloval zařídit školu moderně, přestože finančními částkami vypomáhaly i některé místní organizace. Postupem času se díky zájmu zřizovatele vybavení doplňovalo a modernizovalo. Soustavně se zvyšující poptávka  po umístění dětí do mateřské školy vedla zřizovatele k přístavbě nových prostor mateřské školy v roce 2006, a to na stávající kapacitu 28 dětí ve třídě.