Navigace

Obsah

Materiály k distanční výuce 29.3.-9.4.

Materiály pro distanční výuku

V příloze najdete soubor pracovních listů k tematu.

 

Zpštná vazba

Vážení rodiče,
prosíme Vás o zpětnou vazbu vzhledem k množství a náročnosti zadávaných úkolů. Máme na mysli zejména vypracovávání zaslaných pracovních listů Vzájemnou komunikací a sdílením zkušeností chceme docílit toho, aby děti pracovaly s chutí a radostí a aby jsme ani Vás- rodiče a ani děti, příliš nezahlcovaly.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše názory.

S pozdravem kolektiv MŠ Svojšice

Ententýny tralala pojedeme do jara

Téma týdne:

Tématem , kterému se budeme věnovat máme v MŠ pojmenované říkadlem „Ententýny tralala, pojedeme do jara“.

Povídáme si o střídání jednoho ročního období -zimy, druhým ročním obdobím- jarem a o s tím souvisejících změnách v přírodě. Proč vítáme jaro a na co se těšíme.

Toto téma lze rozvíjet při vycházkách v přírodě, hledáním a pojmenováváním prvních jarních květin, keřů, pozorováním změn počasí.

V domácím prostředí můžeme společně připravit jarní výzdobu truhlíků a květináčů.

Pro pohybové aktivity využíváme, dle možností , především pobyt na zdravém vzduchu a vycházky do přírody.

Básnička - Vyháníme zimu - můžete se naučit z paměti

Vyháníme zimu (150.12 kB)

 

Říkanka s vymalovánkou „Jarní“

Jarní říkanka (156.08 kB)

 

Vymalovánka –pranostika „Březen-za kamna vlezem“-rozhovor o obsahu pranostiky

Pranostika (165.73 kB)

 

„Sluníčko“ – určování pojmů před, za, nad, pod- vymalovat sluníčko a mrak

Sluníčko (140.9 kB)

 

Co patří k jaru- vymalování obrázků dle pokynů

Co patří k jaru (190.2 kB)

 

Pohádka „První sněženka“ – četba, porozumění, zodpovězení otázek,  převyprávění

První sněženka (159.5 kB)

 

Pracovní list „Jarní počasí“-sněženky pod sněhem

Sněženky pod sněhem (141.12 kB)

 

„Sněženky"-dokreslení květů sněženek

Sněženky (130.92 kB)

 

Hádanka o jaru:

„Zelená se travička, a zní kouká kytička. Copak se to děje? Sluníčko víc hřeje!

Věděl by snad někdo z vás, jaký je teď roční čas?" (jaro)

Nové facebookové stránky

Vážení rodiče a naše milé děti,

když jsme se v době naší první karantény, někdy v polovině listopadu loňského roku , museli vrátit k tomuto způsobu vzájemné komunikace, místo tradičního každodenního setkávání v naší školičce, doufali jsme, že to bude opravdu jen na dobu nezbytně nutnou! Bohužel jsme doufali marně a momentálně je zřejmé, jak ukazuje současná situace kolem nás, že ta doba nezbytně nutná bude trvat poněkud déle, než bychom si všichni přáli!

Víme, jak jsou pro děti důležité sociální kontakty a vzájemné setkávání s vrstevníky a jak je pro Vás rodiče náročné v této složité době zvládat výchovu a vzdělávání vašich dětí, takže se Vám budeme snažit, s využitím dostupných moderních způsobů komunikace, poskytovat podporu a pomoc nejen na našich webových stránkách, ale na nově založeném školním facebooku.

Na obou dostupných platformách budete mít k dispozici náměty na činnosti a aktivity, které můžete s dětmi realizovat v domácím prostředí a s tématikou, kterou bychom s dětmi realizovali v MŠ.

Prostředí školního facebooku bude čistě interní záležitostí naší mateřské školy a přístup do něho bude mít jen ten, kdo si o přístup požádá, a to pouze zástupce dítěte, které v současné době navštěvuje Mateřskou školu Svojšice!

Vaší tvořivosti se meze nekladou, budeme rády za každý příspěvek. Můžete posílat videa, fotografie o aktivitách, které společně realizujete, obrázky nebo splněné úkoly, které jsme poslali na e-mailové adresy, prostě cokoliv, co Vám dělá radost a to jistě udělá radost i nám!

Tento nový způsob komunikace je pro nás novou zkušeností a velkou výzvou, ale věříme, že vše společně zvládneme a případné nedostatky budeme průběžně dolaďovat!

 

Kdo již má facebookový účet, může si nás vyhledat jako "Mateřská škola Svojšice" a požádat o přátelství, až vaši žádost přijmeme, zobrazí se vám veškeré příspěvky.

 

Na vzájemná setkávání se těší kolektiv MŠ Svojšice

Počasí se mračí

Činnosti

Týdenní téma, které bychom v MŠ realizovali má název „Počasí se mračí – zima přichází“ a jeho cílem je naučit děti pozorovat, objevovat a poznávat proměny v přírodě v souvislosti se změnami ročního období a počasí, umět je pojmenovat a znát jejich význam ( déšť,mlha,sníh).

Cíle realizuje formou různých her a činností.

· rozhovor nad obrázky

· hrajeme si na předpověď počasí podle připravených obrázků

· sledování předpovědi počasí v televizi

· určování a pojmenovávání jednotlivých částí oblečení, které si oblékáme do určeného počasí

· v přiložených pracovních listech procvičujeme s dětmi barvy, velikosti (malý,větší,největší)

· grafomotorická cvičení – svislé čáry, obloučky- deštníky

· vystřihování mraků z papíru- dokreslování barvou, křídou, pastelkou

· společný zpěv známých písní –„Prší, prší“

· Na vítr, větřík, déšť, deštíček, kroupy – rytmické cvičení podle bubínku ( – reagovat na intenzitu, na signál, změnu signálu - chůze, rychlý, pomalý, lehký běh, poskoky, po špičkách…)

· Moje barevná čepice – experimenty s prstovými barvami do šablony, dozdobení odstřižky vlny, látek, vystřižení čepice – vycházíme z materiálů, které máme doma k dispozici

· Závody v oblékání – nejprve si rozdáme kartičky (části oblečení), dítě pojmenuje, co má na kartičce, na jakou část těla se obléká, levá, pravá ruka, noha (zimní oblečení) - uspořádáme závody v oblékání – zapojení členů domácnosti

· Rukavice, rukavice a na hlavu čepici, kolem krku dáme šálu, nevpustíme zimici. Levou ruku, pravou ruku do svetříku strčíme, jak se potom zapne bunda, to se taky učíme. Ještě boty a kalhoty, ven vyrazit můžeme, ať si klidně vítr fouká, zima nás nedožene. ( nápěv na melodii písně Pec nám spadla)

Svátek maminek

Činnosti

Vážení rodiče a naše milé děti,

velice nás mrzí, že vzhledem k současné situaci neproběhne naše tradiční „školičková“ akce- oslava Dne matek (10.5.), v níž společně slavíme svátek maminek i babiček a připravujeme pro ně program i dárky jako poděkování za jejich lásku a péči. Proto vám nabízíme činnosti a aktivity, které se k tomuto tématu vztahují:

Činnosti s dětmi na téma: Den matek

 

Básničky

Básnička

 

Všem přejeme hezké prožití svátečního dne a těšíme se na shledanou u nás ve školce.

Zdraví kolektiv MŠ

                 

Přílohy k činnostem

Co dělají rodiče domaCo používá maminka

Dort pro maminku - grafomotorikaKlubíčka - grafomotorika

Korálky pro maminku Najdi cestu

Vymalovánka

 

Písnička

K svátku všem maminkám posíláme písničku:

"To se podaří"

To se podaří

Zde je hudební doprovod k písničce:

Písnička to se podaří - hudební doprovod

 

(doprovod se skládá z předehry 0-15s, sloky 15 -39s, mezihry 39-52s, refrénu od 52s, který se dvakrát po sobě opakuje)

Zdroje a materiály

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

Výtvarné a tvořivé činnosti:

Publikace:

Ahoj, já jsem korona (Publikace MVČR naleznete zde)

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět

vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést

rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci.

Ilustrovanou brožurku najdete zde, doporučení, jak s ní

pracovat, zde.

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické

a přírodovědné gramotnosti (PV) ZDE

 

Vážení rodiče a naše milé děti,

velikonoční svátky a bezprostřední dobu před nimi v naší školičce věnujeme různým aktivitám vztahujícím se k probouzející se jarní přírodě a jejím proměnám, kreativnímu tvoření s různým materiálem a hrám. Sejeme obilí, malujeme vajíčka různými technikami, vyrábíme různé dekorativní zápichy, povídáme si o velikonočních tradicích a zvycích, hrajeme různé společné hry s velikonoční tématikou.

Letošní předvelikonoční období bude, vzhledem k mimořádným opatřením, trochu odlišné. Ale věříme, že tuto společnou dobu využijete pro společné chvilky, ve kterých si budete společně povídat, číst pohádky, příběhy a vyhledávat informace o tradicích a zvycích, vztahujících se k tomuto období, společně kreativně tvořit výzdobu domácího prostředí a zapojíte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, pečení velikonočních dobrot, péče o blízké, o květiny, o zvířata…).

Budeme mít velikou radost, když nám děti obrázky zdokumentují, jak jste toto společné období prožívali a po opětovném návratu do školičky obrázky využijeme jako náměty na společné povídání.

Soustavně podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání, loučení, oslavy svátků, narozenin). Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…).

Najděte si chvilku pro společné zpívání, kreslení, malování, modelování, hýbejte se, hrajte společenské hry.

Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy, odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…).

Povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Věříme, že si při získávání námětů pro činnosti poradíte, protože internet je nepřeberná studnice informací, ale nabízíme vám i některé odkazy, kde se můžete inspirovat.

Ale vzhledem k současnému krásnému počasí budete jistě spoustu společného času trávit venku a radovat se z blahodárných účinků jarního sluníčka, které všichni velice potřebujeme pro zlepšení nálady!!

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné, neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Přejeme Vám všem krásné prožití svátků jara, hodně zdraví a pozitivní energie.

Těšíme se na opětovné setkání.

Díky Vám všem ! Zdraví kolektiv MŠ Svojšice

Návrhy k doplnění

Pro naše předškoláky bychom doporučili televizní program UčiTelka, který běží na programu ČT2 vždy od 9:00hod. dopoledne.

Náměty pro 1. někdy i 2. třídu jsou velice zajímavé  a podobná témata s dětmi probíráme i v MŠ.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás prostřednictvím Vaší MŠ oslovili s cyklem Školka hrou v době epidemie, která je vedena podle kvalitních materiálů, bestsellerových knížek a videí s pedagogy a umožní připravit děti hravě do školy. 


Každý den najdete nové cvičení buď na FB Babyonline.cz: www.facebook.com/Babyonline.cz nebo přímo na našem webu: www.babyonline.cz/skolka-hrou.

 

Děkujeme a přejeme příjemné čtení!

 

Tým vydavatelství Babyonline

Barevné kamínky

Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku. 
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. Po domluvě můžeme také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

Váš tým Barevné kamínky & SchoolBoard

Pohádky 30.3.2020

Námět pro činnosti, které vám dnes doporučíme a které můžete využít pro činnosti s dětmi, jsou pohádky.

Pohádky nám mohou poskytnout nepřeberné množství námětů pro činnosti. Lze využít zejména známé pohádky, které děti znají.

" O perníkové chaloupce", "O kohoutkovi a slepičce", "O neposlušných kůzlátkách"atd.

 

Dnes vám představíme několik námětů pro práci s pohádkou "O Červené Karkulce".

Po přečtení pohádky si  budeme povídat :

 • o čem pohádka byla (děj)
 • kdo v ní vystupoval ( jednotlivé postavy, st. děti se mohou pokusit o charakteristiku jednotlivých postav- kdo je zlý - hodný a proč?)
 • prohlížení obráků v knize- popis- co na obrázku vidím...
 • nakreslit pohádku (  ml. dětí postavu dle vlastního výběru- pojmenovat, co jsem nakreslil/a/, st. děti se snaží zachytit jednoduchý děj - pojmenovat, co jsem nakreslil/a/,)
 • omalovánka k pohádce
 • pokud máte doma modelovací hmotu, lze postavy modelovat-Karkulka, vlk, myslivec..., ml. děti mohou modelovat "Korálky pro babičku"
 • jednotlivé postavy z pohádky si můžeme nakreslit, vystřihnout, nalepit špejli a zahrát si společně pohádku  jako divadlo
 • lze si i vyrobit vlastní kostýmy a zahrát si pohádku společně jako divadlo

 

Nebojte se improvizovat a zapojit vlastní fantazii! Tyto aktivity v MŠ často využíváme a ze zkušeností víme, jak je děti milují, užijete si velkou legraci!

 

Další možné aktivity:

Hry: "V domečku u babičky"- vaříme v kuchyni, kterou si postavíme z toho, co máme doma k dispozici

 • společně můžeme upéct bábovku nebo něco dobrého pro babičku k svátku
 • navlékáme korálky pro babičku ( pokud je máme k dispozici) 
 • stavíme domeček pro babičku z různých stavebnic

Hrajeme různé společenské hry- pexeso, loto s obrázky zvířátek, apod.    

Pokud máme možnost, snažíme se každou volnější chvilku využít pro pohyb venku - překonáváme přírodní překážky-přelézání, podlézání ,přeskoky.

Poznáváme a pojmenováváme předměty kolem sebe při procházce - jarní příroda ( květiny, zvířata). 

 

Těmito aktivitami se dětem rozvíjí řečový projev, souvislé vyjadřování, komunikační schopnosti, jemná motorika (držení a manipulace s pastelkou, nůžkami), hrubá motorika při překonávání překážek.

 

Jistě si nyní říkáte , že to není možné zvládnout! Výše uvedené náměty berte, prosím, jako návod a naši snahu pomoci vám alespoň částečně ulehčit vaši nelehkou situaci. Věřte, že velice dobře víme, jak těžké je děti zaujmout a udržet jejich pozornost. Mějte na paměti, že jim momentálně chybí zejména kamarádské vztahy, možnost si vzájemně sdělovat zážitky, dojmy, které jsou důležitou součástí našeho "školkového" života ! Proto ,prosíme, využijte každou volnou chviličku pro společné povídání! Vyprávějte dětem své zážitky z děctví, o svých oblíbených pohádkách, o rodině, prohlížejte fotografie.

Užívejte si společné chvilky, je to ta nejlepší investice, kterou můžete udělat pro svoje děti.

Doufáme, že se brzy budeme moci setkat osobně  a že se nám společně podaří tuto nelehkou dobu překonat.  

 

Zdraví kolektiv MŠ Svojšice                                          

Vážení rodiče,

je nám velice líto, že naše školka zůstává nadále uzavřená, ale věříme, že jde o správnou věc. Všichni se musíme s touto novou situací vypořádat,být k sobě vzájemně zodpovědní a udělat vše pro to, abychom se co nejdříve zase setkali v naší školce.

Z naší dlouholeté zkušenosti víme, jak náročné je děti v předškolním věku zabavit a zaujmout. Jsme přesvěčeny o tom, že pro vás není snadné stále vymýšlet program pro děti, k tomu se ještě starat o domácnost a navíc někteří z vás chodí do zaměstnání. Rády bychom vám nabídly alespoň malou pomoc prostřednictvím našich webových stránek, kam vám budeme dávat např. pracovní listy, náměty na činnosti a užitečné odkazy.

Přejeme vám hlavně zdraví a doufáme, že se již brzy dveře naší školky opět otevřou.

 

Kolektiv MŠ Svojšice

Než začneme s vkládáním úkolů a námětů, chceme Vás ujistit, že nebudeme vyžadovat plnění těchto úkolů a nebudeme provádět kontrolu toho, co jste s dětmi udělali. Chceme Vám pouze být oporou a zapojit se alespoň na dálku ke vzdělávání vašich dětí.

 

Na úvod je důležité, uvědomit si, že celodenní režim se opírá o určtý časový řád. Jak se můžeme dočíst v odborné literatuře a selským rozumem odvodit, je to právě řád, který do dětského světa vnáší porozumění a pocit bezpečí. Jak víte (protože je to součástí našeho školního řádu), i v naší školce máme svůj časový harmonogram. Myslíme si, že je určitě dobré, si i doma nastavit určitý režim, který budete dodržovat. Nemyslíme tím, že musíte snídat a svačit každý den ve stejnou dobu, ale najděte si svůj způsob, jak si zorganizovat den, aby se děti snadněji orientovaly v tom, co budete celý den dělat.

Víme jistě, že každému dítěti prospívá čerstvý vzduch, proto doporučujeme, pokud je to ve vašich možnostech, vyjděte alespoň na půl hodiny dopoledne a půl hodiny odpoledne ven. Nejlépe na zahradu, pokud jdete na procházku, zkuste vašim dětem dát přes nos a pusu roušku, pokud víte, že to nesnesou, zkuste např. šálu.

Důležitý je pro vaše děti i odpočinek, nemusíte je přivazovat k posteli, aby si po obědě šli odpočinout, stačí, když si jen tak lehnou s oblíbeným plyšáčkem a přečtete si pohádku, nebo si budete jen tak povídat a choulit se pod dekou.

My v naší školce máme tento režim:

REŽIM DNE

6,30– 9.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, individuální přístup, komunitní kruh, denní cvičení, osobní hygiena

9.00 - 9.15

Dopolední svačina

9.15 - 11. 45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, pobyt venku

11.45 -12.30

Osobní hygiena, oběd

12.30 -14.30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 – 15.10

osobní hygiena, tělovýchovná chvilka, odpolední svačina

15.10 -16.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 Jak si ho nastavíte vy, je čistě jen na Vás a vašich dětech.